1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับการได้ไปต่อกีฬา นร. ระดับประเทศที่ จ.ร้อยเอ็ด#จากการแข่งขัน#กี..

งานวิวัฒศนาสร้างสรรค์ปัญญา ครั้งที่ 2 (นำเสนอโครงงาน)

6 มี.ค. 67 Learning with love. ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น 7 มี.ค. 67 Jump to my world. ระดับประ..

ผลรางวัลในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 (6 ก.พ. 67)

รายงานผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น 15 ปี หญิง กระโดดไกล รุ่น 18 ปี ชาย 2 เหรียญเ..

ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน#ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 15 มิ.ย.2567#เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ อาคารเรียนประถมสึกษาตอนต้น

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

จัดขึ้นใน วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร. เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

การนำเสนอ Project ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น “Learning with l..

6 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในสังกั..

เผยผลงานครู

ผลงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นายเกรียงศักดิ์ สุขมี)

ผลงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นายเกรียงศักดิ์ สุขมี)