1809 1015 1777 1299 1902 1401 1626 1425 1466 1855 1073 1937 1337 1164 1428 1586 1909 1406 1088 1790 1965 1316 1108 1695 1359 1807 1495 1257 1786 1969 1379 1423 1590 1485 1173 1642 1703 1631 1717 1016 1628 1070 1593 1880 1516 1195 1786 1905 1209 1687 1524 1114 1112 1553 1856 1120 1922 1475 1615 1654 1770 1765 1057 1585 1624 1636 1703 1181 1109 1122 1124 1021 1728 1861 1962 1644 1807 1693 1006 1566 1183 1689 1786 1829 1902 1227 1256 1926 1172 1073 1032 1719 1760 1985 1453 1941 1494 1618 1463 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) - Sirinawin Wittaya | https://sirinawinlp.ac.th
1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา ) ประจำปีการศึกษา 2..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา ) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 สิงหา..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระดับชั้นมัธยมศึกษ..

ภาพกิจกรรม

Sport Day การแข่งขันกรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาหนองกระทิง

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำปี 2565 (จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565..

เผยผลงานครู

ผลงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นายเกรียงศักดิ์ สุขมี)

ผลงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นายเกรียงศักดิ์ สุขมี)