สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


รูปไก่ หมายถึง การเดินก้าวไปข้างหน้า
สามเหลี่ยม หมายถึง ความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย