ภาพกิจกรรม

การนำเสนอ Project ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอน..

6 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในสังกั..

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา 23 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร นำโ..

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกซ้อมเหตุการณ์แผ่นดินให..

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ภาคเช้า

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกซ้อมเหตุการณ์แผ่นดินให..

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 03.00 - 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ภาคบ่าย

Sport Day การแข่งขันกรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาหนองกระทิง

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำ..

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำปี 2565 (จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565..

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดำเนินงานโครงการการประชุมผู้ปกครองฯ ขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเน..

กิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎ..

กิจกรรมนักเรียน ถวายเทียน และเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ..

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ในการถวา..

กิจกรรมนักเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2665

จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมนักเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในว..

จัดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.19 น. ณ สนามหน้าอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทย..