ภาพกิจกรรม

Sport Day การแข่งขันกรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาหนองกระทิง

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำ..

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำปี 2565 (จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565..

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดำเนินงานโครงการการประชุมผู้ปกครองฯ ขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเน..

กิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎ..

กิจกรรมนักเรียน ถวายเทียน และเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ..

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ในการถวา..

กิจกรรมนักเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2665

จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมนักเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในว..

จัดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.19 น. ณ สนามหน้าอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทย..

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมร..

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 2 มิ..

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564

มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564

Gang Show ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 16 ธันวาคม 2564

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 13 - ..