ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน เข้าฐานการเรียนรู้ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้..

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2564

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายในโรงเรียน (วันที่ 1)

ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการนำเสนอหนังสั้น เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของนักเ..

หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการปฏิบัติการผลิตสื่อวิดิทัศน์

กิจกรรมการทำกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

กระทง คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มีมาแต่ช้านาน

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ..

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ..

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ประจำปีก..

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

ฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง งานล่องสะเปาจาวละกอน 63

ฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง งานล่องสะเปาจาวละกอน 63

สืบสานประเพณีล่องสะเปา

สืบสานประเพณีล่องสะเปา

งานเกษียณครู ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

งานเกษียณครู ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

งานส่งครูเกษียณ ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

งานส่งครูเกษียณ ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารวิชาการโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารวิชาการโรงเรียน