ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมร..

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 2 มิ..

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564

มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564

Gang Show ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 16 ธันวาคม 2564

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 13 - ..

ศึกษาดูงาน เข้าฐานการเรียนรู้ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้..

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2564

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายในโรงเรียน (วันที่ 1)

ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการนำเสนอหนังสั้น เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของนักเ..

หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการปฏิบัติการผลิตสื่อวิดิทัศน์

กิจกรรมการทำกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

กระทง คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มีมาแต่ช้านาน

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ..

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ..

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ประจำปีก..

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

ฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง งานล่องสะเปาจาวละกอน 63

ฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง งานล่องสะเปาจาวละกอน 63