ภาพกิจกรรม

สืบสานประเพณีล่องสะเปา

สืบสานประเพณีล่องสะเปา

งานเกษียณครู ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

งานเกษียณครู ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

งานส่งครูเกษียณ ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

งานส่งครูเกษียณ ท.7 (ครูบุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารวิชาการโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารวิชาการโรงเรียน

การนับคะแนน และผลการเลือกกรรมการสภานักเรียน

การนับคะแนน และผลการเลือกกรรมการสภานักเรียน

ผลงาน Infographic อบรมครู

ผลงาน Infographic อบรมครู

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีห..

การอบรมการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปผลิตสื่อการเรียนออนไลน์สำหรับ..

การอบรมการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปผลิตสื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้บริหาร ตัวแทนครู-นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอ..

ผู้บริหาร ตัวแทนครู-นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563