ภาพกิจกรรม

การนับคะแนน และผลการเลือกกรรมการสภานักเรียน

การนับคะแนน และผลการเลือกกรรมการสภานักเรียน

ผลงาน Infographic อบรมครู

ผลงาน Infographic อบรมครู

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีห..

การอบรมการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปผลิตสื่อการเรียนออนไลน์สำหรับ..

การอบรมการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปผลิตสื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้บริหาร ตัวแทนครู-นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอ..

ผู้บริหาร ตัวแทนครู-นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปางเข้าตรวจเยี่ยม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปางเข้าตรวจเยี่ยม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารวิชาการ