ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับการได้ไปต่อกีฬา นร. ระดับประเทศที่ จ.ร้อยเ..

งานวิวัฒศนาสร้างสรรค์ปัญญา ครั้งที่ 2 (นำเสนอโครงงาน)

6 มี.ค. 67 Learning with love. ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น 7 มี.ค. 67 Jump to my world. ระดับประ..

ผลรางวัลในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 (6 ก...

รายงานผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น 15 ปี หญิง กระโดดไกล รุ่น 18 ปี ชาย 2 เหรียญเ..

ผลรางวัลในการแข่งขันกรีฑท เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 (5 ก..

รายงานผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง วิ่ง 80 ม. อายุ 10 ปี ชายและหญิง 1 เหรียญเงิน วิ่ง 80 ม. อายุ 10 ปี..

ผลรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนและประชาชน ปร..

2 เหรียญ ทองแดง รุ่น 15 ปี และ 18 ปี ด.ญ.กัลยา สุขเจริญ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลรางวัลในการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ กีฬาเยาวชนและประชาชน ประ..

รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปีชาย และ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ท.7 คือ ด.ญ.แพร ชิวารักษ์ ช..

ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ที่ จ.พิษณุโลกรายการ SS Phitsanulok Swimming Club แชมป์เปี้ยนชิพ..

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา ) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 สิงหา..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระดับชั้นมัธยมศึกษ..

การประกันคุณภาพภายนอก ( พ.ศ.2564 - พ.ศ.2568)

ได้รับการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก ( พ.ศ.2564 - พ.ศ.2568) จาก สมศ.

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 23 ก..