ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 12 -..

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เชิญคณะครู และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทยในการประดิษฐ์กระท..

เชิญคณะครู และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทยในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ