กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

Scout Day Camp โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ในวันที่ 24 ก.พ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ข่วงผะหญา ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง