กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ณ วัดสุขสวัสดิ์