คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปางเข้าตรวจเยี่ยม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง นำโดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)