กิจกรรมการนำเสนอหนังสั้น เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Green garden ป่ามหัศจรรย์ จากความสามัคคี เป็นป่าที่สวยงาม - YouTube
ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "ฟ้าใส" กลุ่มที่ 4 - YouTube
หนังสั้น เรื่อง การมีระเบียบในการทิ้งขยะ (กลุ่ม9) - YouTube
หนังสั้น เรื่อง รักสะอาด ด้วยการทำดี - YouTube
กลุ่ม 2 ป่าไม้สวนสาฯ - YouTube
กลุ่ม 3 ฟ้าไม่เหมือนกันสักวัน - YouTube
กลุ่ม 5 ดินดีด้วยมีเรา - YouTube
กลุ่ม 6 ดินดีด้วยมือเรา - YouTube
กลุ่ม 7 Clean Water - YouTube
กลุ่ม 8 ธารน้ำใจใสๆ สู่ธรรมชาติ - YouTube
กล่ม10 คนรุ่นใหม่ใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ - YouTube
กลุ่มที่12 พันธมิตรจิตอาสา เรื่อง คุณธรรมด้านจิตอาสา - YouTube 
ระดับ ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์