ศึกษาดูงาน เข้าฐานการเรียนรู้ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (โคก หนอง นา) บ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 16 ธันวาคม 2564

นำเสนอคลิปสั้น เรื่อง โคก หนอง นา กลุ่มที่ 1
https://youtu.be/57Js2G0Kzl4
นำเสนอคลิปสั้น เรื่อง โคก หนอง นา กลุ่มที่ 2
https://youtu.be/GyHFFKLO0_E
นำเสนอคลิปสั้น เรื่อง โคก หนอง นา กลุ่มที่ 4
https://youtu.be/Vh2woDf2WMI
นำเสนอคลิปสั้น เรื่อง โคก หนอง นา กลุ่มที่ 5
https://youtu.be/eYF5XbhCnJY
โคกหนองนา1 ดาวน์โหลดไฟล์