มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564