ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญคณะครู และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทยในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยคณะครู และนักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณีไทยในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้