การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารวิชาการโรงเรียน

เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารวิชาการโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.- 14.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)