กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

Scout Day Camp โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ในวันที่ 25  ก.พ. 2564  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ข่วงผะหญา ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง