คณะผู้บริหาร

นางพณิฏฏา พวงชมพูพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางบงกช ปิงเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -