กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

Scout Day Camp โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ในวันที่ 23  ก.พ. 2564  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ข่วงผะหญา ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง