การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารวิชาการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยมี ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้