ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ท.7 คือ ด.ญ.แพร ชิวารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1