กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกซ้อมเหตุการณ์แผ่นดินใหวและอัคคีภัย (ภาคเช้า)