1090 1781 1129 1796 1102 1508 1153 1634 1653 1750 1032 1530 1519 1127 1011 1379 1758 1993 1385 1593 1850 1983 1040 1856 1116 1941 1264 1058 1405 1960 1138 1050 1134 1151 1290 1116 1382 1185 1372 1986 1585 1529 1486 1334 1001 1302 1944 1541 1022 1249 1742 1099 1162 1224 1889 1714 1948 1494 1256 1563 1912 1833 1914 1218 1101 1941 1319 1184 1616 1957 1905 1092 1666 1026 1466 1014 1090 1956 1484 1562 1595 1158 1689 1249 1701 1949 1625 1785 1076 1943 1590 1041 1637 1219 1895 1853 1818 1836 1706 ภาพกิจกรรม - Sirinawin Wittaya | https://sirinawinlp.ac.th

ภาพกิจกรรม

Sport Day การแข่งขันกรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาหนองกระทิง

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำ..

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมฯและมัธยมฯ ประจำปี 2565 (จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565..

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดำเนินงานโครงการการประชุมผู้ปกครองฯ ขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเน..

กิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎ..

กิจกรรมนักเรียน ถวายเทียน และเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ..

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ในการถวา..

กิจกรรมนักเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2665

จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมนักเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในว..

จัดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.19 น. ณ สนามหน้าอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทย..

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมร..

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 2 มิ..

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564

มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2564

Gang Show ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 16 ธันวาคม 2564

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 13 - ..